3 havaintoa Trumpin koulutusbudjetista

Presidentti Donald Trumpin ehdottama koulutusbudjetti on joukko rohkeita ja toisinaan ristiriitaisia ​​poliittisia kantoja, joista jotkin ovat republikaanien liittolaisia ​​pudistelemassa päätään. Tässä korostan tämän budjetin kolmea keskeistä piirrettä ja keskustelen vasemmiston ja oikeanpuoleisista vastauksista. Kuten monella on huomioitu , useat ehdotetuista leikkauksista ovat epäsuosittuja käytävän molemmin puolin, mikä viittaa siihen, että lopullinen budjetti saattaa poiketa huomattavasti tästä ehdotuksesta. (Katso kattava katsaus koulutusbudjettiin, katso Valkoisen talon budjettiasiakirja tässä , osaston yhteenveto tässä ja EdWeekin kattavuus tässä .)

1. Osaston I rahoituksen tulevaisuus on epäselvä

Vuoden 1965 perus- ja keskiasteen koulutuslain hyväksymisestä lähtien I osaston ohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota varoja koulupiireille, joissa on paljon oppilaita pienituloisista perheistä, on ollut liittovaltion peruskoulutusmenojen perusta. Osaston I varat jaetaan kaava-avustuksena, ja osasto I on suurin K-12-ohjelma opetusministeriön hallinnoima. Koulupiirit – ja näitä piirejä edustavat edustajainhuoneen jäsenet – kokisivat suuret leikkaukset kaikkialla maassa.

Ei siis ole yllätys, että Trumpin hallinto ei ehdottanut tässä suuria leikkauksia. Budjettiehdotuksen vaikutusten määrittäminen osaston I rahoitukseen on kuitenkin monimutkaista. Ehdotuksella lisätään osaan I uusi ohjelma, joka koskee lasten menestymisen lisävaihtoehtoja (FOCUS), jonka talousarvioksi ehdotetaan miljardi dollaria. FOCUS rahoittaisi valtion koulunvalintaohjelmia tarjoamalla lisäpalkinnot koulupiireille, jotka suostuvat ottamaan käyttöön painotetun opiskelijarahoituksen yhdistettynä avoimiin ilmoittautumisjärjestelmiin, joiden avulla liittovaltion, osavaltion ja paikalliset rahastot voivat seurata opiskelijoita valitsemaansa julkiseen kouluun.vaalitulokset ikäryhmittäin 2016

Liittovaltio tekisi ei jakaa FOCUS-varat osaston I vakiokaavan mukaisesti, mikä herättää kysymyksen siitä, pitäisikö tätä ehdotettua talousarvion lisäystä pitää osaston I varojen lisäyksenä. Asiaa vaikeutti entisestään, että kongressi hyväksyttiin kaksi budjettilakia vuonna 2017 – Se, näyttääkö I osaston rahoitus kasvavan vai pienentävän Trumpin budjetissa, riippuu siitä, verrataanko hänen ehdotustaan ​​joulukuussa 2016 allekirjoitettuun vuoden 2017 vuosittaiseen jatkuvaan päätöslauselmaan vai toukokuussa 2017 allekirjoitettuihin varainhoitovuoden 2017 määrärahoihin. Kuten alla olevasta kuvasta ilmenee, Kumpaankaan vuoden 2017 budjettilakiin verrattuna osaston I varat lisääntyisivät tilivuonna 2018, jos huomioidaan FOCUS-varat. FOCUS-rahastot huomioimatta osaston I rahoitus on tasolla 2017 CR:ään verrattuna, mutta vähenee verrattuna tilikauden 2017 määrärahaan.

Brookingsin vesileima

Riippuen siitä, mitä lukuja käytetään, on siis mahdollista väittää, että ehdotetut osaston I varat ovat samat, suuremmat tai pienemmät kuin vuonna 2017. Tämä asia johti puolueelliseen sparraukseen siitä, kuinka Trumpin budjettiehdotus voisi vaikuttaa osastoon I, Keski-K12-koulutuksen liittovaltion keskitetty rahoitusvirta. Senaatissa 6. kesäkuuta pidetyssä talousarviota koskevassa kuulemisessa esimerkiksi senaattori Patty Murray (D-Wash.) ja opetusministeri Betsy DeVos eri mieltä siitä, säilytetäänkö ehdotetun talousarvion osaston I menot vai vähennetäänkö niitä.

Rahoitustasoista huolien lisäksi tarkkailijoita merkintä että FOCUS-ohjelma, jota ei ole määrätty lainsäädännöllä, vaatii osavaltioita hyväksymään DeVosin ja hänen osastonsa suosiman politiikan saadakseen liittovaltion varoja. Senaattori James Lankford (R-Okla) ilmaistaan hänen huolensa DeVosille siitä, että tämä lähestymistapa toistaa Obaman hallinnon strategiaa Race to the Top -ohjelmassa, mikä lopulta pahensi monia osavaltioiden koulutusjohtajia, jotka pitivät tätä lähestymistapaa ohjeellisena.

2. Ehdotetut korkea-asteen koulutuksen leikkaukset voivat olla huomattavia

Trumpin hallinto on ehdottanut lukuisia leikkauksia korkeakoulumenoihin, mukaan lukien poistamalla julkisen palvelun lainan anteeksianto-ohjelma. He ovat myös ehdottaneet epätavallisen suurta leikkausta liittovaltion työn opinto-ohjelmaan. Liittovaltion opiskelija-aputoimiston mukaan tämä ohjelmoida tarjoaa osa-aikatyötä perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, joilla on taloudellista tarvetta, jolloin he voivat ansaita rahaa koulutuskulujen maksamiseen. Jos liittovaltion työopintoja rahoitetaan ehdotetulla tasolla, se olisi alhaisin rahoitustaso, jonka ohjelma on koskaan saanut sen jälkeen, kun opetusministeriö aloitti sen hallinnoinnin vuonna 1980, mikä näkyy alla olevassa kuvassa. Se on myös yksi suurimmista leikkauksista verrattuna edellisen vuoden budjettipyyntöön.

kuinka hyvä presidentti Obama olikaan
Brookingsin vesileima

Trumpin budjetissa ehdotetaan myös uran ja teknisen koulutuksen rahoituksen vähentämistä. Kuten alla olevasta kuvasta ilmenee, tälle ohjelmalle ehdotettu budjetti on kasvanut viime vuosina. Todelliset määrärahatasot ovat olleet varsin vakaat taantuman jälkeen. Eduskunnan budjettikäsittelyn aikana DeVos kehotti kouluja tarkastelemaan osavaltioiden ja piirien ylläpitämiä menestyviä ura- ja teknisiä koulutusohjelmia ja löytämään tapoja laajentaa ja toteuttaa niitä. Tämä neuvo voi kuitenkin olla ontto edessä olevissa valtioissa budjettivajeet . Ja vaikka nämä korkeakoulutukseen ehdotetut leikkaukset ovat yhdenmukaisia ​​perinteisten republikaanien mieltymysten kanssa liittovaltion menojen vähentämiseksi, erityisesti ehdotetun työtutkimuksen leikkauksen koko on dramaattinen verrattuna sekä demokraattien että republikaanien presidenttien viimeaikaisiin budjettiehdotuksiin.

Brookingsin vesileima

3. Office of Civil Rights säästetty

Trumpin budjetissa ehdotetaan tasoista rahoitusta Office of Civil Rightsille (OCR), mikä on saattanut yllättää demokraatit, jotka pelkäävät, että OCR:n rooli tässä hallinnossa pienenee. Esimerkiksi Obaman hallinnon transsukupuolisten opiskelijoiden kylpyhuoneen pääsyä koskevien ohjeiden kumoaminen yhdessä oikeusministeriön kanssa merkitsi vetäytymistä edellisen hallinnon lähestymistavasta tällä areenalla. Vahvistuskuulemisen jälkeen DeVos ei ole tarjonnut paljon selvyyttä siitä, kuinka hän näkee opetusministeriön roolin kansalaisoikeuslakien täytäntöönpanossa. Äskettäin sekä parlamentissa että senaatissa kuulemistilaisuudet Talousarvion osalta demokraatit ovat painostaneet häntä vahvistamaan sitoutumisensa suojella opiskelijoiden kansalaisoikeuksia erityisesti koulunvalintaohjelmien yhteydessä.

Brookingsin vesileima

Tämä rahoitusehdotus saattaa heijastaa tietoisuutta siitä, että OCR-budjetin vähentäminen antaisi demokraateille vain lisäravintoa kritisoida DeVosin sitoutumista liittovaltion kansalaisoikeuslakien täytäntöönpanoon. Siitä huolimatta osasto on lähettänyt ristiriitaisia ​​signaaleja aikeistaan ​​kansalaisoikeuksien täytäntöönpanon suunnassa, ja on edelleen vaikea sanoa, mikä DeVosin filosofia on sen suhteen, mitä tämä vastuu tarkalleen pitää sisällään.

Budjettiehdotusta arvostelevat sekä demokraatit että republikaanit

Vaikka ehdotettujen leikkausten laajuus on dramaattinen ja ehkä yllättävä – a 13,5 prosentin rahoituksen vähennys Yleisesti ottaen budjetti heijastelee monia DeVosin painopistealueita, jotka DeVos on ilmaissut toimikautensa varhaisessa vaiheessa. Erityisesti johdonmukainen teema on hänen korostavansa valtion joustavuutta. Vahvistuksensa aikana ja äskettäisissä parlamentti- ja senaatin valiokuntien kuulemistilaisuuksissa DeVos kuvaili usein halua antaa osavaltioille enemmän joustavuutta motivaatioksi osastonsa poliittisille kannanoille ja budjettiehdotuksille.

kuinka moni äänesti hiomakonetta

Sekä demokraatit että republikaanit omaksuivat tämän käsitteen molemminpuolisessa Every Student Succeeds Actissa, mutta heidän äskettäisten budjettikuulien aikana esitettyjen kysymysten perusteella demokraatit ovat kyllästyneitä siihen, että DeVos perustelee asialistaansa joustavuuden lipun alla. Ja vaikka republikaanit kannattavat jatkuvasti valtion joustavuutta julkisen koulutuksen hallinnossa ja liittovaltion kustannussäästöjä yleensä, ehdotetut leikkaukset näyttävät olevan silta liian pitkälle. Itse asiassa senaatin alivaliokunnan kuulemisessa tiistaina puheenjohtaja Roy Blunt (R-Mo.) kertoi DeVosille: Tätä budjettipyyntöä on vaikea puolustaa .