3 askelta parantaa rahanpesun torjuntaa

Arvoisa sihteeri Mnuchin,

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida valtiovarainministeriön (Treasury) Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) ennakkoilmoitusta ehdotetusta säännöstöstä nimeltä Rahanpesun torjuntaohjelman tehokkuus ja joka julkaistiin 17.9.2020 Liittovaltion rekisteri (ilmoitus). Olen Aaron Klein, taloustutkimusohjelman stipendiaatti ja Brookings Institutionin sääntely- ja markkinakeskuksen politiikan johtaja.

Kiitän valtiovarainministeriötä tämän arvioinnin suorittamisesta. Nykyiset rahanpesun torjuntaohjelmat (AML) tarvitsevat huomattavaa uudistusta. AML:n teesi on ollut, että rahoituslaitosten vaatimustenmukaisuuskustannusten nousu vähentää riskiasiakkaiden palvelemista. Tällä opinnäytetyöllä on kielteisiä tuloksia. AML-säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset eivät korreloi asiakkaan kannattavuuden kanssa, mikä on tärkein tekijä pankkisuhteen turvaamisessa. Seurauksena on ollut sääntelykustannusten nousu, joka estää pienituloisten/pienituloisten asiakkaiden palvelemisen, kun taas riskialttiit, mutta kannattavat/varakkaat asiakkaat voivat edelleen turvata pankkisuhteet, vaikka he joutuisivat maksamaan niistä enemmän. Tämä vahingoittaa matalatuloisia ihmisiä, jotka tarvitsevat pääsyn rahoitusjärjestelmään laillisiin tarkoituksiin, mutta eivät kuitenkaan saavuta tavoitetta rajoittaa rikollisten pääsyä rahoitusjärjestelmään.AML-ohjelman tehokkuuden parantamiseksi tulisi hyväksyä uusi opinnäytetyö. Kannustaa rahoituslaitoksia osoittamaan huomattavia resursseja korkean riskin yksiköiden tehokkaaseen tunnistamiseen. Vaadi lainvalvontaviranomaisia ​​käyttämään näitä tietoja resurssien viisaampaan kohdentamiseen ja rikollisten tavoittamiseen sen sijaan, että käyttäisivät tietoja muun rikollisen toiminnan tarkistamiseen sen jälkeen, kun väärinkäytökset on havaittu muualla. Tämän järjestelmän mukaisesti rahoituslaitosten rahanpesun torjuntaan liittyvien vaatimusten noudattamisen tarkoituksena on tarjota korkealaatuista tietoa keskeisten strategisten lainvalvontatavoitteiden palvelemiseksi. Nykyisen järjestelmän keskittymistä asiakirjojen tuottamiseen ilman riittävää palautetta tiedon laadusta tai tehokkuudesta on pidettävä epäonnistumisena, ei onnistumisena. Kuluttajan palvelemisen kiinteiden kustannusten korottaminen on haitallista, kun taas resurssien kohdentaminen riskialttiille asiakkaille on hyödyllistä.

missä on laillista kasvattaa hamppua

Tämän yleisen muutoksen lisäksi tässä kirjeessä esitetään kolme erityistä lisämuutosta, jotka lisäisivät rahanpesun tehokkuutta ja saavuttaisivat tiedonannon mukaiset tavoitteet. Nimittäin FinCENin pitäisi:

  1. Hyödynnä uusia rahoitusteknologian (FinTech) ominaisuuksia lisätäksesi taloudellista osallisuutta ja vähentääksesi sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia rahoituslaitoksille, jotka palvelevat alipalveluita.
  2. Priorisoi taloudellinen vanhusten hyväksikäyttö keskeiseksi tavoitteeksi AML-ohjelmista kerätyn tiedon perusteella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi FinCENin tulisi kutsua koolle osavaltioiden ja liittovaltion ikäihmisten hyväksikäytön asiantuntijoiden työryhmä tekemään SAR-tietokannasta hyödyllisempää ja antamaan parempaa ohjausta vanhusten hyväksikäyttöä koskevien SAR-ilmoitusten tekemiseen lainvalvontaviranomaisille toimivalla tavalla.
  3. Kohtele valtion luvan saaneita marihuanayrityksiä, työntekijöitä ja vastapuolia sekä osavaltio-, heimo- ja paikallishallintoa, jotka saavat tuloja tällaisten yritysten verotuksesta, kuten kaikkia muita yrityksiä ja vastapuolia AML-säännösten noudattamiseksi.

Katso alta lisätietoja ja asiaan liittyvää tukea:

Tiedonannon kysymyksessä kolme vaaditaan erilaisia ​​tai lisämekanismeja lisätä AML-ohjelmien tehokkuutta . FinCEN kuvaa edelleen strategisten AML-prioriteettien huomioon ottamista osana rahoituslaitosten riskinarviointiprosessia. FinCENin tulisi sisällyttää osaksi näitä strategisia painopisteitä taloudellisen vanhusten hyväksikäytön havaitseminen ja estäminen. Lähtökohtana on kutsua koolle osavaltioiden ja liittovaltion ikäihmisten hyväksikäytön asiantuntijoiden työryhmä, jotta SAR-tietokannasta tulee hyödyllisempää ja joka antaa parempaa ohjausta vanhusten hyväksikäyttöä koskevien SAR-ilmoitusten tekemiseen lainvalvontaviranomaisille toimivalla tavalla. Tähän on kuuluttava lainvalvontaviranomaisia ​​ja muita vanhusten suojelemiseen sitoutuneita virkamiehiä, ei vain perinteistä lainvalvontaa. Tämän työryhmän tulosten pitäisi auttaa edistämään jatkuvaa pyrkimystä keskittyä vanhuksiin kohdistuviin talousrikoksiin .

Vanhusten taloudellinen hyväksikäyttö on laajalle levinnyttä ja vahingollista. Vanhuksiin tehdyt rikokset ja huomattavien rahasummien huijaus ovat luonteeltaan taloudellisia. Talousrikokset, kuten vanhusten hyväksikäyttö, on suunniteltu havaittaviksi osana rahanpesun vastaista järjestelmää. Nykyisissä AML-raportointijärjestelmissä monet tapaukset kuitenkin välttävät havaitsemisen. Kuluttajien rahoitussuojaviraston (CFPB) mukaan vain kaksi prosenttia ilmoitti arviosta 3,5 miljoonaa vanhusten pahoinpitelytapausta laukaisi epäilyttävän toiminnan raportin (SAR). Tämä huolimatta nyt saavutettavien hakemusten lisääntymisestä 1,7 miljardia dollaria vanhusten taloudellisen väärinkäytön SAR:issa. Consumer Financial Protection Bureau on toistuvasti ehdottanut, että rahoituslaitokset raportoivat kaikista epäillyistä EFE:istä asianmukaisille paikallisille, osavaltion tai liittovaltion viranomaisille ja selventänyt, että näin tehdessään ei yleensä riko tietosuojalakeja . Silti alle kolmasosa näistä SAR:ista ilmoittaa, että ilmoituslaitos ilmoitti epäilyttävästä toiminnasta viranomaisille. Näin ollen kaksi kolmasosaa toimielimistä yksinkertaisesti jättää asian ja jättää asian siihen, mikä ei ole todennäköistä, että SAR aloittaa tutkimuksen.

Vanhusten pahoinpitely kasvaa todennäköisesti huomattavasti pelkästään väestörakenteen vuoksi. Vuoteen 2034 mennessä niitä tulee olemaan 77 miljoonaa yli 65-vuotiasta amerikkalaista Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa vanhuksia on enemmän kuin lapsia väestönlaskentaosaston mukaan. Tämä käynnistää sen, mitä kutsutaan 'historian suurimmaksi varallisuuden siirroksi', sillä niillä, jotka ovat onnekkaita säästääkseen, arvioidaan olevan 68 biljoonaa dollaria potentiaalista omaisuutta siirtää perillisille. Nyt on aika vahvistaa järjestelmiämme vanhusten hyväksikäytön havaitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Rahoituslaitokset ovat tärkeitä tämän tehtävän kannalta. Kuten National Center of Elder Abuse totesi: pankeilla on hyvät mahdollisuudet havainnoida taloudellista väärinkäyttöä, ja olisi kiinnitettävä yhteistä huomiota siihen, miten ne saadaan paremmin mukaan . Lisäksi, koska monet vanhusten hyväksikäyttöä koskevat lait ja lainvalvonta ovat luonteeltaan valtion ja paikallisia, SAR-tietokanta on hyvällä paikalla tarjotakseen tietoa laajalle levinneelle hajauutetulle verkostolle, jonka tehtävänä on havaita nämä rikokset. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että aikuisten suojelupalvelujen tapaustyöntekijät, jotka ovat etulinjassa tämäntyyppisten rikosten tutkinnassa, uskovat että rikosoikeusjärjestelmän virkamiehet (lainvalvontaviranomaiset, syyttäjät) eivät olleet avuksi heidän tutkiessaan vanhusten hyväksikäyttöä yleensä ja erityisesti taloudellista hyväksikäyttöä . Koska SAR:t ja muut AML-tiedot voivat johtaa onnistuneeseen AML-rikosten syytteeseenpanoon, on entistä tärkeämpää, että AML-resurssit asetetaan etusijalle ikääntyneiden taloudellisen väärinkäytön torjunnassa.

AML-virkailijoiden, rahoituslaitosten ja lainvalvontaviranomaisten on integroitava paremmin lainvalvontaviranomaisten, rahoituslaitosten, ikäihmisten hyväksikäyttöasiantuntijoiden ja tapaustyöntekijöiden ja muiden välillä. Tämä edellyttää johtajuutta ja keskittymistä, kaksi ominaisuutta, jotka valtiovarainministeriö voi ja sen pitäisi tarjota vanhusten suojelun parantamiseksi. Treasurylla on sopiva potentiaalinen kumppani CFPB:ssä, joka on jo osoittanut huomattavia resursseja tämän ongelman ratkaisemiseen. Valtiovarainministeriön tulisi ottaa mukaan CFPB ja muut rahoitusalan sääntelyviranomaiset sekä rahoituslaitokset osana tätä pyöreän pöydän keskustelua kehittämään strategiaa, joka asettaa etusijalle ikääntyneiden taloudellisen väärinkäytön torjumisen.

Toisena mekanismina AML-ohjelmien tehokkuuden lisäämiseksi FinCENin tulisi sallia pankkien ja luotto-osuuskuntien kohdella valtion lisensoimia marihuanayrityksiä kuten mitä tahansa muuta yritystä (ei ylimääräistä SAR-ilmoitusta). Tällä tavoin tärkeät resurssit, jotka tällä hetkellä on tarkoitettu marihuanayritysten jäljittämiseen, voidaan kohdentaa uudelleen riskialueisiin ja kansallisiin AML-prioriteettiin.

Nykyiset määräykset edellyttävät, että pankit tekevät epäilyttävän toiminnan raportteja (SAR) asiakkaista, joiden epäillään tallettaneen tuloja laittomasta toiminnasta. Tämä on looginen ja tärkeä vaatimus, koska SAR on keskeinen elementti, jota käytetään havaitsemaan laitonta toimintaa ja varoittamaan lainvalvontaviranomaisia ​​henkilöistä, jotka suorittavat laittomia toimia. Se on myös kallis ehdotus, ja virhe hakemuksessa avaa rahoituslaitokset mahdollisesti merkittäville sakoille ja sanktioille. Kun rahoituslaitos on tunnistanut asiakkaan epäilyttäväksi, sen on jatkuvasti tallennettava tietoja. Tämä on järkevää olettaen, että rikollinen yrittää piilottaa laitonta toimintaa ja että toiminnasta saadut taloudelliset voitot ovat vihje, että laitonta toimintaa tapahtuu.

SAR-ilmoitusten jättämistä koskevat ydinoletukset epäonnistuvat yksityishenkilöiden ja yritysten osalta, jotka harjoittavat valtion luvanvaraista kannabista. Nämä entiteetit eivät piilota toimintaansa, vaan pikemminkin suorittavat niitä näkyvästi. He tunnistavat itsensä useissa julkisissa asiakirjoissa, jotka ovat lainvalvontaviranomaisten käytettävissä kaikilla ja kaikilla tasoilla. Jos lainvalvontaviranomaiset haluavat löytää valtion luvanvaraista kannabistoimintaa, on tehokkaampaa ja tehokkaampaa käyttää Google Mapsia kuin SARs-tietokantaa.

musta yläosa valkoinen alaosa homo

Ymmärtääkseen osittain tilanteen järjettömyyden valtion luvan saaneen ja säännellyn kannabiksen osalta, FinCEN on antanut rahoituslaitoksille erilaisia ​​ohjeita palvelemaan valtion lisensoitu kannabis ja hamppukokonaisuudet . Nämä nykyiset määräykset ovat kuitenkin riittämättömiä. Todisteena useimmat pankit ja luotto-osuudet eivät palvele kannabisyrityksiä – vain yksi kolmestakymmenestä pankista ja luottoyhtiöstä ilmoittaa tekevänsä niin. Alan vajaapankkitoiminnan seurauksena marihuanayritykset päätyvät lähettämällä kuorma-autoja käteistä lisäämään AML-kierroksia rahoituslaitosten yrityksiä koskevat raportit. Nykyiset AML-säännökset ovat tehottomia, haitallisia ja kasvava ongelma, kun marihuana kaupallistetaan yhä useammassa osavaltiossa (katso vuoden 2020 vaalitulokset New Jerseyssä, Arizonassa ja muissa osavaltioissa). Lisäksi rahoituslaitosten kustannukset kannabisyritysten palvelemisesta ovat korkeat Erityisen raskas pienille luotto-osuuskunnille, yhteisöpankeille ja vähemmistöomisteisille säilytyslaitoksille joista monet ovat harkinneet palvelevansa tätä kasvavaa alaa.

Kannabisyritysten ajaminen ulos pankkijärjestelmästä lisää lainvalvontariskejä ja heikentää yleistä turvallisuutta. Kuten FinCEN ja Treasury hyvin tietävät, käteisvaroista riippuvaiset ja pankkijärjestelmän ulkopuolelle jäävät yritykset luovat mahdollisuuden rikollisuuden lisääntymiseen ja heikentävät lainvalvontaviranomaisten kykyä tunnistaa rikollista toimintaa. FinCENin kannabiksen lähestymistavan ironia on, että se suojaa pankkeja, ei ihmisiä tai yhteisöjä.

Ratkaisu on yksinkertainen. Jos kannabisyrityksellä tai sellaiseen yritykseen liittyvillä henkilöillä on valtion lisenssi, heitä tulee kohdella kuten mitä tahansa muuta yritystä rahanpesun torjunnassa. Tämän pitäisi koskea myös niiden vastapuolia, mukaan lukien osavaltio- ja paikallishallinto, jotka tallettavat verotuloja näistä toiminnoista. Jos on syytä uskoa, että yritys harjoittaa muuta laitonta toimintaa, se tulisi ja täytyy olla lisätarkastelun kohteena. Näin saattaa olla useammin näissä yrityksissä kuin yleensä liike-elämässä, ja FinCENin tulisi tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja rahoituslaitosten kanssa asianmukaisten ohjeiden laatimiseksi. Rahoituslaitosten käyttäminen valtion lisensoitujen kannabisyritysten laittoman toiminnan ensimmäisenä tunnistuslinjana on kuitenkin epäloogista. FinCENin on aika tunnustaa tämä ja siirtyä alkuperäisen, nyt vanhentuneen kannabiksen noudattamisjärjestelmänsä pidemmälle.

On aika tarkastella uudelleen AML-järjestelmää koskevia perusoletuksia. Kiitän FinCENiä ja valtiovarainministeriötä laajemmin siitä, että ne ovat pyytäneet kommentteja tästä aiheesta ja osoittaneet halukkuutta harkita järjestelmää uudelleen. Muutokset rahoitusteknologiassa, ikääntyneiden taloudellisten väärinkäytösten lisääntyminen ja valtion lisensoidun kannabiksen nousu ovat kaikki merkittäviä haasteita ja mahdollisuuksia AML:n uudistamiselle. Kyky muuttaa nykyistä järjestelmää olennaisesti uuteen todellisuuteen vastaamiseksi ratkaisee, olemmeko tehokkaampia ja tuloksekkaampia saavuttamaan yhteiset tavoitteet osallistavassa rahoitusjärjestelmässä, joka omistaa merkittäviä resursseja tehokkaaseen rikollisuuden torjuntaan ja haavoittuvimpien kansalaistemme suojelemiseen.

Ystävällisin terveisin,

naiset vs miehet yliopistossa

Aaron Klein

Fellow, Economic Studies, Brookings Institution

aklein@brookings.edu