Amerikan epätoivon ja talouden elpymisen kriisin käsitteleminen

Yhteenveto

Epätoivo amerikkalaisessa yhteiskunnassa on este työmarkkinoiden ja tuottavuuden elvyttämiselle, mikä vaarantaa hyvinvointimme, terveytemme, pitkäikäisyytemme, perheemme ja yhteisömme – ja jopa kansallisen turvallisuutemme. COVID-19-pandemia oli perustavanlaatuinen shokki, joka pahensi jo ennestään kasvavaa epätoivon ongelmaa.

Tämä epätoivo johtuu osittain valkoisen työväenluokan taantumisesta. Se edistää maantieteellisen liikkuvuutemme vähenemistä ja sillä on poliittisia heijastuksia, kuten äärioikeiston radikalisoitumisen viimeaikainen lisääntyminen. Samaan aikaan myös muut väestöryhmät kärsivät eri syistä. Muutaman viime vuoden aikana esimerkiksi itsemurhat lisääntyivät vähemmistönuorten keskuudessa ja yliannostukset mustien kaupunkimiesten keskuudessa (alkuen valkoisia alemmalta, mutta nyt ylittävät sen).

Poliittiset toimet ovat olleet hajanaisia, ja niissä on keskitytty paljon kieltoon tai jälkihoitoon eikä epätoivon perimmäisiin syihin. Paikallisesti pyritään lisäämään haavoittuvien kohortien hyvinvointia, mutta useimmat ovat eristettyjä siiloja. Ei ole olemassa liittovaltion tason tahoa, joka tarjoaisi heikossa asemassa oleville taloudellista tai logistista tukea, eikä ole olemassa järjestelmää, joka voisi levittää asiaankuuluvaa tietoa muille ratkaisuja etsiville yhteisöille. Vaikka liittovaltion virastot – kuten Centers for Disease Control (CDC) – seuraavat kuolleisuustrendejä, mikään järjestelmä ei seuraa näiden kuolemien perimmäisiä syitä. Sitä vastoin monet maat, kuten Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti, seuraavat hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin suuntauksia osana rutiininomaista kansallista tilastojen keräämistä, ja niillä on avainasemassa, joka keskittyy yksinomaan näihin kysymyksiin.Tässä politiikka-asiakirjassa ehdotetaan uutta liittovaltion virastojen välistä työryhmää käsittelemään maamme epätoivon kriisiä kriittisenä ensimmäisenä askeleena kohti kestävää talouden elpymistä. Työryhmä valvoisi suuntauksia ja koordinoisi liittovaltion ja paikallisia toimia tällä areenalla. Tunnistamme viisi avainaluetta, joita työryhmä voisi seurata ja auttaa koordinoinnissa: tiedonkeruu; julkisen kertomuksen muuttaminen; yhteisön laajuisen epätoivon käsitteleminen osana tulevaisuuden työtä; yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet; ja epätoivo kansallisena turvallisuuskysymyksenä.

Lataa koko raportti >>