Köyhyyden mittaamisen parantaminen

ABSTRAKTI

Kirjoittajat suosittelevat uuden köyhyysmittarin käyttöönottoa National Academy of Sciences:n (NAS) suositteleman mallin mukaisesti, jotta voidaan tarjota tarkempi mittaus Yhdysvaltojen taloudellisesta tarpeesta. Nykyinen köyhyysmittari perustuu vuoden 1955 tietoihin ja 1960-luvun alussa kehitettyyn menetelmään. Nykyinen toimenpide ei ole herkkä veropolitiikan muutoksille, luontoisetuille, työkuluille tai sairauskuluille. kaikki nämä ovat muuttuneet oleellisesti vuosien varrella ja vaikuttavat pienituloisten perheiden hyvinvointiin. Kirjoittajat osoittavat, miksi NAS-lähestymistapa on muita mahdollisuuksia parempi, ja keskustelevat konkreettisista päätöksistä, jotka on tehtävä uuden köyhyystoimenpiteen tehokkaaksi toteuttamiseksi. He esittävät tietoja, jotka osoittavat, kuinka tällainen muutos voisi vaikuttaa köyhyysasteeseen. He suosittelevat uutta NAS-tutkimusta, jolla kehitetään mittari ihmisarvoiselle elintasolle köyhyystason yläpuolella, ja suosittelevat liittovaltion lisätietojen keräämistä ja tutkimusta.

Katso paperia
Katso käytäntötiedote