Kansallinen strategia neljännen teollisen vallankumouksen hyödyntämiseksi: Etelä-Afrikan tapaus

Neljäs teollinen vallankumous (4IR) edustaa aikamme suurta tektonista muutosta. Se luo uusia mahdollisuuksia parantaa ihmisten elämää. Häiritsevät tekniikat, kuten koneoppiminen, tekoäly ja big data, muuttavat tapaamme elää, tapaamme työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa ja tapaa hallita.

Historiallisen alhainen kehitys jatkuu maanosana, ja Afrikka voi ja sen täytyy hyödyntää teknologista kehitystä teollistuakseen, pyrkiäkseen osallistavaan kasvuun ja houkuttelemaan investointeja. Sen on myös oltava eturintamassa uusien ratkaisujen löytämisessä kehityshaasteisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Etelä-Afrikka valmistautuu ottamaan suuren suuren harppauksen tulevaisuuteen ja varmistamaan siten, että teknologinen kehitys hyödyttää kaikkia, ei harvoja valittuja.miksi Pohjois-Korea on sellainen kuin se on

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on olla kansakunta, joka on täysin hyödyntänyt teknologisen innovaation mahdollisuudet kasvattaa talouttamme ja kohottaa ihmisiä. Tätä tarkoitusta varten olemme perustaneet neljännen teollisen vallankumouksen presidentin toimikunnan kehittämään yhdennetyn kansallisen reagointistrategian. Komissio koostuu teknologiastartup-yritysten, korkeakoulujen, kyberturvallisuuden asiantuntijoiden, tutkijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden, ammattiliittojen edustajista ja muista keskeisten talouden alojen edustajista. Tällä komissiolla, jonka on määrä raportoida vuoden 2020 alussa, on useita työvirtoja, jotka koskevat muun muassa infrastruktuuria ja resursseja, tutkimusta, teknologiaa ja innovaatioita, inhimillistä pääomaa, teollistumista sekä politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Painopisteemme on kolmiosainen. Ensinnäkin meidän on reagoitava ketterästi ja tarkoituksenmukaisesti. Kuten nykyisen itseoppivan tekoälyn, joka oli mahdotonta kuvitella vuosikymmen sitten, meidän on oltava mukautuvia ja reagoivia muutoksen tahtiin.

Haluamme olla maa, jossa ihmiset ovat digitaalisia kansalaisia, työvoimamme on ammattitaitoista ja voimaantunutta ja nuorisomme nauttivat työllisyyden muuttavista eduista uudessa työmaailmassa.

Toiseksi olemme päättäneet hyödyntää teknologisen muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia parantaaksemme maailmanlaajuista kilpailukykyämme keskittyen avainaloihin, joilla on suuri kasvupotentiaali, kuten maatalous, kaivosteollisuus, valmistus, tieto- ja viestintäteknologia sekä elektroniikka. Tästä syystä olemme asettaneet etusijalle investointien houkuttelemisen ICT-infrastruktuuriin, erityisesti kuituoptiikkaan. Olemme myös lisensoimassa suuren kysynnän laajakaistataajuuksia osana talousuudistuspakettiamme. Seuraavan sukupolven supernopea 5G on jo otettu käyttöön osissa Etelä-Afrikasta.

Etelä-Afrikka kehittää myös valmiuksiaan edistää tieteellistä ja teknologista ymmärrystämme. Projektit, kuten MeerKat-radioteleskooppi, työntävät avaruushavaintojen verhoa. Tieteellisen ja teollisen tutkimuksen neuvostomme on tunnustettu mantereen johtajaksi monimutkaisten nykyaikaisten haasteiden tutkimuksessa ilmastonmuutoksen varhaisvaroitusjärjestelmistä vesiturvallisuuteen, biotekniikkaan ja ydintutkimukseen.

Kolmanneksi pyrimme varmistamaan, että kansalaisemme ovat valmiita, ja tarvittaessa suojella heitä teknologisen muutoksen haitallisilta seurauksilta. Automaatio vaikuttaa lähes kaikkiin toimialoihin. Uudelleenkoulutus on siksi ratkaisevan tärkeää, samoin kuin suuri panostus opetussuunnitelmainnovaatioihin valmistaaksemme ihmisiä tulevaisuuden työhön.

Vuoteen 2030 mennessä haluamme olla täysin integroituneet tulevaisuuden talouteen – talouteen, joka käyttää teknologista innovaatiota mullistaakseen valmistus- ja teollisuusprosesseja sekä energian tarjontaa ja jakelua. Haluamme osoittaa, kuinka tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita on käytetty parantamaan elintarvike- ja vesiturvaamme ja rakentamaan älykkäitä ihmisasutuksia.

Haluamme olla maa, jossa ihmiset ovat digitaalisia kansalaisia, työvoimamme on ammattitaitoista ja voimaantunutta ja nuorisomme nauttivat työllisyyden muuttavista eduista uudessa työmaailmassa. Afrikka on yrittäjien maanosa, ja haluamme käyttää teknologian edistystä yrittäjyyden katalysoimiseen. Talouskasvua vetää tulevaisuuden kevyempi ja sopeutumiskykyisemmät pienet ja keskisuuret yritykset. Teollisuus 4.0 antaa meille mahdollisuuden siirtyä vanhentuneista prosesseista ja teknologioista uudempiin, kestävämpiin. Digitaaliset liiketoimintamallit, kuten mobiiliraha, ovat juurtuneet suurille mantereen markkinoille ja ovat laajentumassa.

Vaikka resurssisektori jatkaa merkittävää panostaan ​​BKT:hen, Afrikan pitkän aikavälin kasvu perustuu investointeja lisäämällä häiriötä aiheuttavaan teknologiaan, erityisesti kun kuluttajaluokka kasvaa nopeasti, ihmisiä tulee työelämään, koulutustaso paranee ja massat kasvavat. kaupungistuminen.

Kykymme hyödyntää 4IR:ää perustuu yhteistyökumppanuuksien luomiseen hallituksen ja yksityisen sektorin, poliittisten päättäjien ja alan asiantuntijoiden sekä kansojemme kanssa Afrikan mantereella. Menestyksemme perustuu hallitusten poliittiseen tahtoon, riskinottovalmiuteen sekä innovaation ja sääntelyn väliseen tasapainoon.

vasemmisto on demokraattinen tai republikaani

Etelä-Afrikka ja muut maailman valtiot jakavat halun olla osa tätä uutta häiriöiden aikakautta ja varmistaa näin, että siirrymme pelkän yhteyksien lisäksi kestävään kasvuun, konkreettiseen työpaikkojen luomiseen ja osallistavaan tulevaisuuteen. .

Digitalisaatio, automaatio ja työpaikat Etelä-Afrikassa