Itsesuoritussäännön peruskirja

us_capitol005_16x9

Mikään ei ole maallikolle niin tylsää kuin valituksia talon menettelyjen hämärämmistä määräyksistä. Kaikki on baseballin sisällä… Me republikaanit olemme aivan liian tietoisia siitä, että kun keräämme vaivalloisesti tietoja osoittaaksemme demokraattien lainsäädäntövallan väärinkäytön, toimittajat ja yleisö kohtaavat meihin tutun oireen, joka on parhaiten tiivistetty lyhenteellä MEGO – my silmät kiiltävät.

Niin valitti silloinen vähemmistöjohtaja Bob Michel tässä Kirje editoijalle -lta Washington Post vuonna 1987. No, pallopeli on mennyt ulos. Juuri kun luulit, että toimittajat olivat kyllästyneet sovitteluun, Byrdin sääntöön ja filibustereihin, kaikki lähtivät talon pallokentälle pelaamaan itseään toteuttavilla säännöillä.

Tässä tarjoan lyhyen näkökulman itsetoimivien sääntöjen käyttöön, kun otetaan huomioon viime päivinä näistä säännöistä esitetyt monet väitteet, kun edustajainhuoneen demokraatit ovat keskustelleet siitä, kuinka jäsentää tulevat äänestykset senaatin hyväksymästä terveydenhuoltolakista ja sovittelusta. korjata.

1. Mitä ovat itsesuorittavat säännöt?

mikä on tasavallan verosuunnitelma

Näissä erityismenettelyissä määrätään, että eduskunnan katsotaan - erityissäännön hyväksymisen jälkeen - ryhtyneen myös muihin toimiin. Terveydenhuollon uudistuksen osalta ajatuksena on, että sovittelulain käsittelyn erityissääntöön sisältyisi harkitseva määräys. Eräs tämän näkemyssäännöksen muoto voisi säätää, että kun parlamentti äänestää sovittelulakia koskevan erityissäännön hyväksymisestä (tai vaihtoehtoisesti, kun parlamentti äänestää sovittelulakiehdotuksen hyväksymisestä), parlamentin katsotaan samanaikaisesti äänestäneen ja hyväksyneen Senaatin hyväksymä terveydenhuollon uudistus. Lyhyesti sanottuna väliaikaista sääntöä koskeva äänestys mahdollistaa myös senaatin hyväksymän terveydenhuoltolain hyväksymisen. Vasemmalla ja oikeistolla esitetyistä huolenaiheista poiketen liikkeessä ei ole mitään perustuslain vastaista.

2. Miksi enemmistöpuolueet käyttävät itseään toteuttavia sääntöjä?

Itsesuorittavat säännöt ovat yksinkertaisesti yksi tilapäisten rajoittavien sääntöjen muoto, joita talon enemmistö käyttää jäsentääkseen tärkeimpien laskujen käsittelyä talon kerroksessa. Rajoittavat säännöt houkuttelevat enemmistöjohtajia, koska ne antavat heille (olettaen, että kamarin enemmistö on samaa mieltä) jäsentää äänestysvalintoja kamarissa tavalla, joka on tarkoitettu suojelemaan enemmistöpuolueen suosimia poliittisia tuloksia haasteilta. Esimerkiksi rajoittavat säännöt usein rajoittavat tai sulkevat pois muutosehdotukset puheenvuorossa, jos enemmistöpuolue ei halua ottaa riskiä lakiesityksen muuttamisesta tai haluaa välttää pyytämästä jäseniään äänestämään tiukasti. (Huomaa kuitenkin, että enemmistöpuolueet eivät käytä rajoittavia sääntöjä yksinomaan yrittäessään siirtää poliittisia valintoja pois keskustasta; Ways and Means -verolakien suljetut säännöt voivat esimerkiksi suojata molempien osapuolien kompromisseja.) Koska osapuolet ovat polarisoituneet ja erityisesti Tiukan puolueen marginaalin aikoina sekä demokraattien että republikaanien enemmistö on kääntynyt yhä enemmän rajoittaviin sääntöihin ja yhä luovemmalla (tai vähemmistön näkökulmasta loukkaavalla) tavalla. Tässä näytän kunkin kongressin hyväksymien erityissääntöjen prosenttiosuuden, joka sisälsi rajoittavia menettelyjä. Trendi on kova:

restrulesfix.jpg

3. Ovatko itse toteuttavat säännöt ennennäkemättömiä?

missä tapauksessa kongressin valvonta tapahtui?

Itsetoimivilla säännöillä on varmasti ennakkotapaus parlamentin rajoittavien sääntöjen valikoimassa. Oma lukuni itse toimeenpanevista säännöistä talon sääntökomitean takavuosista Toimintatutkimus tuottaa seuraavan määrän (näkyy rajoittavien sääntöjen prosenttiosuutena jokaisessa kongressissa, joka sisälsi itsetoimivia määräyksiä):

selfexecute.jpg

4. Onko itse toteutettavia sääntöjä käytetty suurissa laskuissa aiemmin?

Samoin kuin sovittelusta käydyissä keskusteluissa, useimmat tarkkailijat ovat väittäneet, että itseään toteuttavia sääntöjä ei ole koskaan käytetty näin suuressa lakiehdotuksessa. Jopa NPR tänä aamuna ilmaisi, että itse toteuttavat säännöt olivat yleisiä, mutta eivät missään niin suuressa kuin terveydenhuollon uudistamisessa. On varmasti totta, että itse toimeenpanevia sääntöjä käytetään useammin vähemmän kiistanalaisiin toimenpiteisiin – melko usein siihen, että parlamentti hyväksyisi senaatin tarkistukset parlamentin hyväksymään lakiin – yksinkertaisesti tehokkuuden nimissä. Silti ehkä merkittävin itsetoteuttavien sääntöjen käyttö – vuoteen 1979 asti – sallii parlamentin välttää äänestämästä suoraan liittovaltion velkarajojen nostamisesta. Samanaikaisen talousarviopäätöslauselman hyväksymissääntö katsotaan tyypillisesti hyväksytyksi toimenpide velkakaton nostamiseksi. On vaikea väittää, että kansakunnan toiminnalle olisi jokin tärkeämpi toimenpide kuin sen kyky laskea liikkeeseen velkaa.

5. Miksi edustajainhuonedemokraatit noudattavat tätä strategiaa, jos se on niin kiistanalainen?

Neuvostoliiton sota Afganistanissa

Kuten Bob Michel muistuttaa, useimpia lainsäädäntöpelejä ei seurata näin tarkasti. Ja vaarantaisin, että useimmat tiiviit tarkkailijat epäilevät, onko äänestäjien kannalta merkitystä, äänestivätkö demokraatit nimenomaisesti senaatin hyväksymän lakiesityksen puolesta vai äänestivätkö menettelyn puolesta, joka salli sen hyväksymisen. Mutta lainsäätäjät varmasti ajatella että sillä on väliä. He näyttävät ajattelevan, että se tarjoaa keinon välttää syyttelyä, jos heidän kimppuunsa hyökätään vaalien aikana.

Ja, ettemme unohtaisi, sääntöä koskevat juonittelut saivat alkunsa edustajainhuonedemokraattien huolista, että senaatti ei hyväksy sovintoratkaisua, jolloin demokraatit jäivät koukkuun senaatin hyväksymän lakiesityksen hyväksymisestä (kun he pitivät parempana kiinteää versiota). Hyvin muotoiltu itseään toteuttava sääntö – sääntö, joka lähetti sekä uudistus- että sovintolaskun presidentille kerralla – olisi antanut demokraateille mahdollisuuden päästä umpeen tuon yhä laajemman epäluottamuksen kuilun edustajainhuoneen ja senaatin välillä. Valitettavasti kongressi ja terveydenhuolto eivät ole sisäpesäpallon peliä, ja kaikki katsovat.