Poimintoja Obaman viimeisestä ydinturvallisuushuippukokouksesta

Vuoden 2016 ydinturvallisuushuippukokous (NSS) päättyi 1. huhtikuuta eli neljä päivää presidentti Barack Obaman 7. vuosipäivän jälkeen. Prahan puhe , jossa hän muun muassa ilmoitti uudesta kansainvälisestä pyrkimyksestä turvata kaikki haavoittuva ydinmateriaali ympäri maailmaa neljän vuoden sisällä. Vuoden 2016 NSS oli neljäs ja viimeinen huippukokous, joka pidettiin nykyisessä muodossaan. Obama ilmaisi toiveensa että vuoden 2016 huippukokous jättäisi taakseen kestävän kansainvälisen ydinarkkitehtuurin korkeasti rikastetun uraanin (HEU) ja plutoniumin turvaamiseksi.

Mitä tapahtui?

Huippukokoukseen osallistui johtajia ja edustajia 52 maasta sekä neljästä alueellisesta ja kansainvälisestä järjestöstä. Se tuotti lahjakoreja (osallistujaryhmien allekirjoittamat poliittiset sitoumukset), viisi toimintasuunnitelmaa olemassa oleville kansainvälisille elimille, uusia kansallisia ja monenvälisiä sitoumuksia, yhteysryhmän valvomaan tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoa ja lopullisen tiedonannon.